Trestní právo

Cizinecké a azylové právo

V rámci své advokátní praxe poskytuji poradenství při vyřizování krátkodobých a dlouhodobých pobytů a zastupuji klienty v řízení o pobytu cizinců. Pomůžu vám s využitím veškerých právních prostředků pro zajištění práv a oprávněných zájmů jako jsou např. soudní žaloby proti rozhodnutí Ministerstva vnitra či Cizinecké policie, kasační stížnosti atd.

Klienty zastupuji:

 • před Ministerstvem vnitra České republiky
 • před Odborem azylové a migrační politiky
 • v řízeních u Cizinecké policie
 • v jakékoliv další agendě u jiných státních orgánů
Cizinecké právo

Trestní právo

Zajistím veškeré právní služby související s trestním právem. Svým klientům poskytuji obhajobu jak v přípravném řízení, tak řízení před soudem, dále podávání řádných a mimořádných opravných prostředků, případně ústavní stížnosti proti rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení.

Právní služby:

 • právní rozbory a analýzy v oblasti trestního práva
 • právní pomoc podezřelým, poškozeným a obhajoba obviněných v přípravném řízení
 • obhajoba obžalovaných a zastupování poškozených v řízení před soudem
 • příprava mimořádných opravných prostředků a ústavních stížností
 • náhrada škody způsobené trestným činem
 • zastupování v řízení o přestupcích a jiných správních deliktech

Jsem advokát a věnuji se cizinecké agendě a trestnímu právu

Klienty zastupuji v řízení o získání víz a pracovního povolení, v řízeních o správním vyhoštění, o zajištění cizinců ale i dalších věcech. Zastupuji ve správních řízeních před Ministerstvem vnitra České republiky, Odboru azylové a migrační politiky, v řízeních u Cizinecké policie i dalších státních orgánů. Pracuji v českém a anglickém jazyce. Klientům jsem tak schopen nabídnout komplexní řešení jejich problémů.

  Vaše jméno

  Váš e-mail

  Váš telefon

  Vaše zpráva